PVN logga 1

PVN Mark & Schakt AB utför allt vad det gäller grunder så som villagrunder, industrigrunder för alla typer av byggnader i Ale.

Markarbeten Ale

PVN Mark & Schakt är din totalleverantör inom markarbeten i Ale. I vår maskinpark hittar du de flera maskiner och lastbilar som används inom anläggningsbranschen. Dessa moderna och effektiva maskiner finns tillgängliga för alla våra kunder. Vi håller till i Älvängen, Fabriksvägen 5.

Våra tjänster inom anläggnings- och markarbeten i Ale inkluderar sprängningsarbete, stenläggning, dränering, vägunderhåll och skogsröjning.


Sprängningsarbete
Tack vare våra professionella medarbetare och en stor maskinpark kan vi snabbt och effektivt utföra alla typer av markarbeten i Ale, inklusive sprängningsarbete och transport i efterhand. Sprängningsarbete ställer höga krav på den som ska utföra arbetet och hur arbetet utförs. Du måste skaffa dig yrkesverksamma personer med kvalificerad kompetens och certifikat för sprängningsarbete.
 

Dränering
Om du endast har invändig isolering i källaren, kan det snabbt uppstå fuktskador och kondens. Sottillväxt kan också uppstå på platser som har varit fuktiga under lång tid. Kom därför ihåg att isolera husgrunden utvändigt vid dränering. Bra dränering är viktigt för inomhusmiljön hemma och kommer också att öka värdet på huset.

Det är viktigt att detta arbete utförs ordentligt och att du väljer en leverantör med god erfarenhet och riktig utrustning. Vi på PVN Mark & Schakt är experter på anläggningsarbete och vi kan våra maskiner. Därför är vi ett bra val när du behöver hjälp med dränering och markarbete i Ale. 
 

Vägunderhåll
Vi på PVN Mark & Schakt arbetar också för att göra transport till en bra upplevelse. Våra huvuduppgifter är att göra trafiken säker och effektiv, ta hand om vägarna och säkerställa ett långt och tryggt liv.

Vägunderhåll ska utföras regelbundet och detta av behörig personal med lämplig utrustning. Om underhåletl utförs felaktigt kan det få stora negativa konsekvenser. Kostnaden för vägunderhåll varierar och beror på faktorer som vägstandard och omgivande terräng. Ett väl utfört arbete kommer att kosta mindre på lång sikt. Kontakta oss om du behöver utrustning eller professionell hjälp med dina markarbeten i Ale.
 

Skogsröjning
De flesta strömavbrott orsakas av träd som faller över ledningar eller grenar som slitar sönder ledningar. Skogsröjning som utförs under och längs kraftledningar har därför en stor betydelse för försörjningssäkerheten hos elleverantörer. Samtidigt hjälper stora röjningsytor i skogsområden till att framhäva ledningarna som ett ingrepp i landskapet.

För att säkra strömförsörjningen kan vi på PVN Mark & Schakt hjälpa dig med skogsröjning som en del av ditt markarbete i Ale. Vi tar bort så mycket träd och buskar att avståndet till ledningarna är tillräckligt i flera år. Dessutom följer vi officiella riktlinjer för trädfällning.

Behöver du professionell hjälp med ditt markarbete i Ale? PVN Mark & Schakt tillhandahåller anläggningsarbetare med lång erfarenhet och god kompetens samt en modern maskinpark med hög standard. 

 

Kontaktformulär

Adress

PVN mark & schakt AB
Fabriksvägen 5
446 37 Älvängen 

E- mail

Du når oss via mail på följande adresser
Info@pvnmark.se
Patrik@pvnmark.se 

Öppettider
Mån-Fre: 08.00 - 16.30
Lör och Sön: Stängt

Ring oss

Det går naturligtvis bra att ringa till oss.
Du når oss på 076-186 89 85